Úvod

Vítejte na stránkách České společnosti pro biomechaniku. Česká společnost pro biomechaniku je nástupkyní Československé společnosti pro biomechaniku, jejíž ustavující valné shromáždění proběhlo 19. února 1992. U zrodu společnosti stáli tito významní českoslovenští badatelé: prof. Ing. Jaroslav Valenta, DrSc. (FS ČVUT), prof. PhDr. Vladimír Karas, DrSc. (FTVS UK), Ing. Vratislav Kafka, DrSc. (UTAM ČSAV), MUDr. Otomar Kittnar, CSc. (1LF UK), Ing. Svatava Konvičková, CSc., Ing. Václav Květ, CSc. a doc. Ing. Ladislav Šubrt, CSc. (všichni FS ČVUT). Prvním předsedou společnosti by profesor Vladimír Karas. Pobočky společnosti byly založeny v Praze, Plzni, Brně a Bratislavě (jejich vedoucími, v pořadí poboček, byli doc. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc., Ing. František Musil, CSc., doc. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. a doc. MUDr. Mirko Mego, CSc.). Za dobu své existence ČSB zorganizovala více jak 10 ročníků konference „Biomechanika člověka“ (organizováno bienálně ve spolupráci s českými biomechanickými pracovišti, konference s mezinárodní účastní) a desítky odborných seminářů. V současnosti má společnosti přibližně 150 členů.

 

Co je to biomechanika

 

Biomechanika se zabývá zkoumáním odezvy biologických materiálů (čili tkání) na silové
a teplotní (biotermodynamika) zatížení a napomáhá tak k úspěchu lidského úsilí věnovaného např. vývoji náhrad kloubů, zubů, kostních implantátů, cév, chlopní, chrupavek ad. Kromě takto materiálně definovaných objektů jsou předmětem zkoumání funkce celých systémů; např. zkoumání svalově kosterního aparátu za účelem zefektivnění fyzioterapeutických postupů, tréninkových metod sportovců anebo zjišťování unikátních charakteristik lidského pohybu pro potřeby kriminalistiky. Nevšední pokrok v oblasti inženýrsky aplikované biologie (tkáňové inženýrství) vedl k tmou, že zkoumány jsou dnes tzv. mechanotransdukční procesy, čili mechanická odezva a adaptace na buněčné úrovni (mechanobiologie). Schopnost adaptace živé tkáně na změněné okolní podmínky si vynucuje kromě zkoumání okamžité mechanické odezvy i zkoumání pracující s časovým horizontem životního cyklu (životnost, spolehlivost).

Česká společnost pro biomechaniku tak sdružuje odborníky (a instituce) pocházející ze strojírenských, stavebních, elektrotechnických, fyzikálních, chemických, fyziologických a specializovaných lékařských pracovišť.    

Další informace